Προϊόντα Επικοινωνία Πιστοποιήσεις Πολιτική Ποιότητας Πληροφορίες

, ISO 9001:2008, .& CO2... 618/43/2005 &
17230/671/2005

&


ISO 9001:2008
by LRQA


Approval of Service Suppliers
by Lloyd's Register
of Shipping

Certificate
of Service Approval
by ABS

Approval
of Service Suppliers
by DNV

Certificate
of Approval
by RINA

Certificate
of Service onboard ships Approval
by Germanischer Lloyd
Copyright 2011 - All rights reserved