Προϊόντα Επικοινωνία Πιστοποιήσεις Πολιτική Ποιότητας Πληροφορίες

Πιστοποιήσεις

Ακολουθώντας τόσο τους διεθνείς κανονισμούς όσο και τους Ελληνικούς νόμους, η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με ISO 9001:2000, έχει εγκριθεί απ’ όλους τους Νηογνώμονες και τις Κρατικές Αρχές διαθέτοντας μία από τις λίγες νόμιμες άδειες λειτουργίας εντός πόλης για την αναγόμωση και συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων και φιαλών καθώς επίσης και Κέντρων Επανελέγχου φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης.





Άδεια Λειτουργίας
Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων
Σκόνης & CO2




Άδεια Λειτουργίας Αναγόμωσης
Πυροσβεστήρων για Πλοία
και Σκάφη Αναψυχής




Κέντρο Επανελέγχου
Χαλυβδίνων και Αλουμινίου Φιαλών
άνευ ραφής (υψηλής πίεσης)




Κέντρο Επανελέγχου
Χαλυβδίνων Φιαλών & Πυροσβεστήρων
μετά ραφής (χαμηλής πίεσης)




ISO
9001:2000






Approval of Service Suppliers
by Lloyd's Register
of Shipping





Certificate
of Service Approval





Approval
of Service Suppliers





Certificate
of Approval



 




Certificate
of Recognition



 



Copyright © 2004 - All rights reserved