Προϊόντα Επικοινωνία Πιστοποιήσεις Πολιτική Ποιότητας Πληροφορίες

Πιστοποιήσεις

Ακολουθώντας τόσο τους διεθνείς κανονισμούς όσο και τους Ελληνικούς νόμους, η εταιρεία μας έχει πιστοποιηθεί για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με ISO 9001:2000, έχει εγκριθεί απ’ όλους τους Νηογνώμονες και τις Κρατικές Αρχές διαθέτοντας μία από τις λίγες νόμιμες άδειες λειτουργίας εντός πόλης για την αναγόμωση και συντήρηση όλων των τύπων πυροσβεστήρων και φιαλών καθώς επίσης και Κέντρων Επανελέγχου φιαλών υψηλής και χαμηλής πίεσης.

Άδεια Λειτουργίας
Αναγόμωσης Πυροσβεστήρων
Σκόνης & CO2
Άδεια Λειτουργίας Αναγόμωσης
Πυροσβεστήρων για Πλοία
και Σκάφη Αναψυχής
Κέντρο Επανελέγχου
Χαλυβδίνων και Αλουμινίου Φιαλών
άνευ ραφής (υψηλής πίεσης)
Κέντρο Επανελέγχου
Χαλυβδίνων Φιαλών & Πυροσβεστήρων
μετά ραφής (χαμηλής πίεσης)
ISO
9001:2000


Approval of Service Suppliers
by Lloyd's Register
of Shipping

Certificate
of Service Approval

Approval
of Service Suppliers

Certificate
of Approval 
Certificate
of Recognition Copyright © 2004 - All rights reserved