Προϊόντα Επικοινωνία Πιστοποιήσεις Πολιτική Ποιότητας Πληροφορίες

  12kg ABC  • 3 MED
  • &
, , , , , , .


&

, , , , , , , ., , , , , ., , , ,


1000V

 
43A 183B NAI
D
NAI

ABC 40% 15 bar -20oC +60oC 687 mm
:698 mm
180 mm
:173 mm

Copyright 2011 - All rights reserved