Προϊόντα Επικοινωνία Πιστοποιήσεις Πολιτική Ποιότητας Πληροφορίες

  6kg ABC  • 3 MED
  • &
  • ,
, , , , , , .


&

, , , , , , , ., , , , , ., , , ,


1000V

 
21A 113B NAI
D
NAI

ABC 40% 15 bar -20oC +60oC 550 mm
:530 mm
150 mm
:150 mm

Copyright 2011 - All rights reserved