Προϊόντα Επικοινωνία Πιστοποιήσεις Πολιτική Ποιότητας Πληροφορίες

  9ltr AFFF  • 3 MED
  • &
, , , , , , .


&

, , , , , , , ., , , , , ., , , ,


1000V

 
13A 183B
D

AFFF
(Aqueous Film Forming Foam)
15 bar +5oC +60oC 570 mm 180 mm

Copyright 2011 - All rights reserved